קבלת החלטות

בעולם של היום כל חברה פועלת בסביבה תחרותית, משתנה במהירות ומתמודדת מול משתנים רבים במקביל.

במאמר הקודם שלי הצעתי להיעזר במתמטיקה לצורך קבלת החלטות בתנאי אי וודאות.