ניהול ושליטה כספית על עסק מזון

עבודת ניהול ושליטה כספיים הם הבסיס לקבלת החלטות ניהוליות בכל עסק, ובמיוחד בעסקי המזון. ניתן לדמות את הדוחות הכספיים של העסק, כשעונים בלוח המכוונים של הרכב. כפי שאנו מקבלים החלטות רבות הנוגעות לנהיגה על בסיס השעונים שברכב, כך באותו האופן עלינו לקבל החלטות ניהוליות על בסיס הדוחות הכספיים של המסעדה או הסופרמרקט שלנו.

הניהול הפיננסי של עסק מזון מתבסס על 3 מרכיבים: תמחור המוצרים או התפריט, דוח רווח והפסד העוקב אחר הוצאות והכנסות שוטפות על בסיס חשבוניות ודוח תזרים מזומניםשעוקב אחר כניסה ויציאה של כסף מהעסק ומחשבון הבנק. יכולת ליצור דוחות כאלה ולנתח אותם בצורה נכונה מאפשרת לך ליצור כלים למעקב אחר רווחיות העסק, יעילותו ולצפות בעיות בחשבון הבנק או מול הספקים.

היתרונות המרכזיים שנובעים משליטה כספית נכונה יכולים להיות: הקטנת הפחת והזריקות של מזון, הגדלת הרווח מהמנות או המוצרים, שיפור הרכש, הקטנת עלויות העסק, שיפור יעילות עובדים, חיסכון בתשלומי עמלות וריביות בבנק, שליטה על צ'קים ותשלומים ועוד.

היתרונות שלך, בעל העסק

בעזרת גישת אלסר אתם יכולים לזכות ביתרונות רבים מאוד, יתרונות אשר יועילו לעסק שלכם בצורה משמעותית כמו :

  • תכנון תקציב בצורה הרבה יותר מדויקת תוך חיזוי עתידי מקצועי.
  • אפשרות קבלת החלטות בצורה הרבה יותר נכונה תוך התבססות על נתונים מדויקים ועל מספרים נכונים.
  • אפשרות ניהול מלאי בצורה הרבה יותר טובה תוך זיהוי נכון של בעיות הקיימות בתחום זה.
  • קבלת דוחות מסודרים ומדויקים אשר יאפשרו לכם לבצע מעקב נכון אחר העסק ואחר הפעולות השונות אשר מבוצעות בו.
  • אפשרות להקטין את העלויות הקבועות בצורה משמעותית.
  • אפשרות ליצירת גידול משמעותי ברווח הגולמי של העסק.
  • הגדלת רמת היעילות של העסק באופן משמעותי ותוך כדי כך מיצובו בשוק בצורה טובה ונכונה יותר.