רכישה או הקמת סופרמרקט

החלטה על רכישה או הקמת סופרמרקט או חנות מזון היא אחת ההחלטות החשובות של חייכם. זה נכון במיוחד לעסקי מזון בהם ההיצע גדול והתחרות רבה.

החלטה נכונה יכולה לספק לכם פרנסה טובה לשנים רבות. החלטה לא נכונה יכולה להוריד לטמיון את כל ההשקעה במקרה הטוב, ובמקרה הרע להשאיר אתכם עם חובות כבדים.

בחינת רכישת עסק היא תהליך מורכב שהנסתר בו רב על הגלוי ומצריך התמודדות עם האינטרסים של המוכר שלא תמיד זהים לאינטרסים שלנו.

תהליך בחינה נכון של עסק מזון כולל התייחסות לשני מישורים: ניתוח העסק וניתוח התאמת העסק אליך, המשקיע או המקים.

בתחום בחינת ההקמה או רכישת סופרמרקט או חנות מזון השירותים של אלסר כוללים:

  1. בחינת מיקום העסק

  2. ניתוח הנתונים הכספיים של העסק והמודל העסקי שלו

  3. הערכה נכונה של הכנסות והוצאות אמיתיות של העסק, כולל ספירת לקוחות ורכישה ממוצעת

  4. יצירת דוחות רווח והפסד ותזרים מזומנים תיאורטי לעסק

  5. יצירת תוכנית השקעה והערכת שווי לרכישת עסק

  6. בחינת אפשרויות מימון במידת הצורך

  7. התאמה בין הרצונות והיכולות שלך כמשקיע או כיזם לבין אופי העסק

  8. יצירת תוכנית עבודה להקמת העסק