פברואר 2014

שוק המזון הישראלי הוא שוק קטן. השוק נשלט על ידי מספר מועט של שחקים.