סופרמרקט

I am the founder and owner of Elsar Food Consulting, 45, I have an MBA degree from Tel Aviv University and

הייחודיות של אלסר מתבטאת בארבעה תחומים: