ספטמבר 2014

נסעתי לפני כמה זמן בכביש מהיר וראיתי שלט חוצות. השלט היה של חברת בנייה שפרסמה פרויקט שלה.

הישרדות עסקית מוגדרת כאשר לעסק יש אופק תזרימי של פחות משישה חודשים.