הסמכת ISO 9001

 ISO הנו תו תקן הניתן לחברות ומפעליםבהם מיושמים סטנדרטים בינלאומיים לניהול איכות. ארגון שעומד בדרישות התקן מתנהל באופן אופטימאלי ויעיל בהתאם לתהליכי עבודה, קבלת החלטות ואיכות ביצוע.

תקן ISO 9001 הינו תקן ייחודי לעסקי מזון. התקן מתאים ליצרני מזון, קייטרינג, אולמות אירועים ומסעדות. 

ההסמכה לתקן 9001 ISO, נעשית תחת פיקוח של ארגון התקינה הבינלאומי. ההסמכה הינה בינלאומית ומוכרת בכל העולם. מכוני ההסמכה הישראליים מפוקחים על ידי ארגון התקינה הבינלאומי ומדי שנה מגיעים נציגים מטעם ארגון זה לבדוק שאכן התנהלות מכוני ההסמכה תקינים ומאפשרים להם להמשיך להסמיך ארגונים בישראל.

תהליך קבלת ההסמכה לתקן 9001 ISO מתבצע באופן הבא:

1. סקירת המצב קיים – בחינת תהליכי העבודה בארגון, סקירת לקוחות וספקים ביחס לעבודה עם הארגון וסקירת תהליכי קבלת ההחלטות בארגון.

2. כתיבת נהלים המגדירים תהליכי עבודה וקבלת החלטות בהתאם לדרישות התקן. תהליך זה כולל 3 סוגי נהלים: מדריך איכות – שיקוף כללי של פעילות הבטחת האיכות בארגון. נהלי איכות – כיצד הארגון מתנהל. הוראות עבודה - תאור הפעילות המקצועית בארגון ותהליכי בקרת איכות.

3. הטמעת הנהלים ותהליכי העבודה בארגון – מדריכים את העובדים והמנהלים בארגון, מטמיעים את שיטות העבודה, מבצעים בקרת איכות בהתאם לנקודות שהוגדרו, עוקבים אחר הפעילות השוטפת של הארגון ובודקים את הנושאים שחשובים לארגון. 

4. הכנת הארגון לבדיקה מטעם מכון ההסמכה. 

 לאחר סיום התהליך, הארגון ממשיך בתהליך ההסמכה וקבלת תעודת תקן 9001  ISO.