הלוואות לעסקים

ניתן לגייס הלוואות לעסק משני מקורות מרכזיים: בנקים או קרנות. במרבית המקרים העסק שמבקש את ההלוואה, נמצא במצב כספי המקשה עליו לגייס כסף. לכן כדאי לבעל העסק "לדבר בשפה של הבנק". השפה של הבנק היא שפת המספרים והתוכנית העסקית. המטרה המרכזית של התוכנית היא לשכנע את הגוף המממן כי העסק יוכל להחזיר את ההלוואה שלקח. לצורך כך צריך לבנות את התוכנית העסקית כך שתתקבל על דעתם של הבודקים - אנשים יוצאי המערכת הבנקאית שניתן לאפיין אותם כשמרנים, מלאי ספקות וחסרי הלהט היזמי שמאפיין יזמים רבים. בגלל צורת חשיבה זו יש חשיבות עליונה לדרך בה כותבים ומציגים את התוכנית העסקית של העסק בפני הבנק או הקרן.

לאלסר יותר מ- 12 שנות ניסיון בגיוס מימון מקרנות ובנקים. במהלך השנים גייסתי מיליוני ש"ח עבור העסקים שלי ועוד מיליוני ש"ח במצטבר עבור מאות עסקים, גדולים כקטנים. הכרותי עם תחום ההלוואות מגיעה מעבודה בבנק ישראל והבנה עמוקה בתהליכי קבלת ההחלטות של מנהלי הקרנות והבנקים. אני עובד מול מנהלי הקרנות באופן ישיר.

תהליך ההלוואה מתבצע כך:

  1. ניתוח מצבו הפיננסי של העסק ובחינה מקדמית לסיכוי לקבלת הלוואה - חינם

  2. במידה וסיכוי העסק לקבל הלוואה גבוהים מ- 80% להערכתי, אני מכין תוכנית עסקית לעסק

  3. איסוף מסמכים רלוונטיים מבעל העסק שמוכיחים את הטענות הכתובות בתוכנית העסקית

  4. ליווי אישי של בעל העסק בכל תהליך קבלת ההלוואה, כולל פגישות עם נציג הקרן ומנהל הבנק, עד לסיום התהליך

  5. בעל העסק משלם רק לאחר שאושרה ההלוואה, מלבד תשלום של 2,000 ש"ח עבור עבודתי

השירותים של אלסר בתחום ההלוואות לעסקי מזון כוללים:

  1. הערכת שווי העסק
  2. איתור ערוץ המימון המיטבי - בנק, קרנות ממשלתיות, קרנות פרטיות
  3. הכנת תוכנית עסקית לצורך בקשת ההלוואה, כולל תוכנית השקעה ודוחות רווח והפסד ותזרים מזומנים
  4. ליווי העסק בעת תהליך הבקשה עד להשגת המימון
  5. ניהול וליווי העסק בקשר שלו מול הבנק