שימוש במתמטיקה לקבלת החלטות

בעולם של היום כל חברה פועלת בסביבה תחרותית, משתנה במהירות ומתמודדת מול משתנים רבים במקביל. לצורך קבלת החלטות נכונות בסביבת אי וודאות זו לא מספיק יותר להתבסס על טכניקות קבלת החלטות מסורתית שאינן מסוגלות להכיל את מגוון המידע והמשתנים מולן עומדת החברה.

על חברה שפועלת בשוק תחרותי משפיעים עשרות פרמטרים בו זמנית, החל מיעילות עובדים, ניהול זמן, פעולות של מתחרים, פעולות של ספקים, שינויים בשוק, שינויים ברגולציה ועוד. לא ניתן להתמודד עם כל הפרמטרים הללו ללא שימוש בכלים מתמטיים ומחשוביים מתקדמים. ללא שימוש בכלים אלה לעולם לא נצליח להכיל ולהתמודד עם כל האפשרויות, לא משנה כמה שכל, ניסיון ויכולות יש לנו.

שימוש בטכניקות מתמטיות וסטטיסטיות לניתוח וקבלת החלטות מאפשר לנו לנתח החלטות במהירות וביעילות, תוך התמודדות עם מספר רב של פרמטרים בו זמנית והגדלת ההסתברות לקבלת החלטות נכונות.

אופטימיזציה היא מונח כולל המציין מגוון שיטות מתמטיות ומחשוביות המשמשות למציאת פיתרון המיטבי ביותר לבעיה תחת אילוצים שונים.

לדוגמא: נניח שאנו צריכים לקבל החלטה להשקיע בפרויקט חדש. לצורך קבלת החלטה מיטבית עלינו להתחשב בפרמטרים רבים: הסכום הנדרש להשקעה, כוח האדם ואיכותו הנדרש למימוש הפרויקט, מה יעשו המתחרים שלנו, רגולציה ותקנות ממשלתיות, מתי הפרויקט יגיע לרווחיות תפעולית, שערי המטבע, הטכנולוגיה ועוד ועוד.

מדובר בעשרות משתנים שלכל אחד מהם יכולה להיות השפעה קריטית על הצלחת הפרויקט. לא משנה כמה ניסיון או יכולת יש לנו ולצוות הניהולי שלנו, ללא כלים מתמטיים ומחשוביים מתקדמים פשוט לא נוכל להכיל את כל הפרמטרים הללו ולא נוכל להגיע להחלטה מיטבית.

כאן בדיוק נכנסת תורת האופטימיזציה שפיתחה אלסר. התפיסה המרכזית שלנו היא שניתן לייצג כל חברה בדיוק רב כפונקציה מתמטית.

לכל חברה ישנן שלוש קבוצות פרמטרים מרכזיות: הכנסות, הוצאות משתנות (הוצאות שקשורות בקשר ישיר להכנסות) והוצאות קבועות (הוצאות שאינן קשורות בקשר ישיר להכנסות). אנו מנתחים את החברה ביחס לשלושת קבוצות הפרמטרים הללו, מוצאים את הקשרים בין ההכנסות להוצאות המשתנות ואת המדרגות המאפיינות את ההוצאות הקבועות. על בסיס קשרים אלה אנו יוצרים פונקציה מתמטית המייצגת בצורה המדויקת ביותר את החברה.

לאחר יצירת הפונקציה ניתן לעבד אותה במגוון רחב של שיטות מחשוביות ומתמטיות לצרכים מגוונים:

  1. קבלת החלטות בתנאי אי וודאות
  2. הגדלת הרווחיות
  3. התייעלות והקטנת הוצאות
  4. קביעת יעדים ומכסות

בשיטת האופטימיזציה העסקית ניתן להתמודד לא רק עם פרמטרים כמותיים אלה גם עם פרמטרים איכותיים כגון: יכולת, מצב רוח, תגובות מתחרים, זמן ועוד. גם כאן קיימות טכניקות סטטיסטיות שמאפשרות לכמת פרמטרים איכותיים ולייצג אותם בעזרת פונקציה מתמטית, לדוגמא: התוחלת (E).

אפשר לייצג כל חברה כפונקציה. חברות תעשיתיות, בניין, מזון, מסעדנות ועוד. חברות גדולות ועסקים קטנים.

התוצאות המתקבלות משפרות באופן ניכר את ביצועי החברות וניתנות ליישום לאורך זמן, בתנאי מציאות משתנה.